Menu

Påvärkan av släppade importtullar på kinesiska solceller

Den 3e September beslöt Europeiska kommissionen att släppa importtullarna på kinesiska solceller. Tullarna innehöll Minimum Import Price (MIP) som satte det lägsta möjliga priset för kinesiska importer. Det minimala priset hade gradvis minskat sedan senaste mars för att följa de sjunkande genomsnittpriser till utgången.

Det finns spekulation på marknaden om hur mycket ska släppade tullar faktiskt sjunka priset med uppskattningar kring 20 procent. På samma tid förväntas europeiska solelinvesteringar öka efter flera tröga år.

Solcellspriser har minskat de senaste åren även med MIP på plats och har sjunkit 18% under endast 2018. För en typisk villa-anläggning utgör solceller en tredjedel av totalpriset. Därför är den högsta teoretisk prisreduktion för en 10 kW system 7% eller 8500 kronor.

Det är inte troligt att prisreduktionen ses i hushållsmarknaden. Storskaliga solkraftverk ska dra mycket mera nytta eftersom de kan beställa solceller direkt från tillvärkaren. Projekt i viloläge ska börja konstruktion och förbruka det ökade utbudet.

Vi följer noggrant prisutvecklingen på marknaden. GRØNBID ser ingen anledning att skjuta upp investeringar i förväntan på ännu lägre priser av solceller än vad vi ser nu. Monokristallin solceller som används i takanläggningar är premiumprodukter och därför mindre känsliga till elimineringen av importtullar.


About the Author : Tuukka


1 Comment
  1. Torbjorn82 september 21, 2018 at 11:30 f m - Reply

    Hej, tack för en informativ och upplysande uppsats

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Top
  TOP