Menu

Investeringsstödet för solceller 2019

Investeringsstödet för solceller 2019

Att installera solceller är en bra investering både för miljön och för ekonomin. På grund av dessa fördelar har den svenska staten valt att subventionera solceller genom att ge solinvesteringsstöd, dvs. att ge ekonomiskt stöd för installationer. De företag och privatpersoner som installerat solceller har alltså kunnat söka ekonomiskt stöd för dessa kostnader. Hittills har solinvesteringsstödet legat på 30% men på grund av den nya regeringen och budgeten som antagits för 2019 kan detta komma att ändras.

Nedan finner du några frågor och svar kring de osäkerheter som uppstått. Det är dock viktigt att komma ihåg att oavsett ett solinvesteringsstöd så är solceller alltid en bra investering. Skillnaden är att utan stödet blir återbetalningstiden för en solcellsanläggning några år längre. Om stödnivån skulle minska ytterligare kan det även vara aktuellt med ROT-avdrag, vilket skulle ge 9% i skattereduktion av totala systempriset inklusive moms, förutsatt att huset är minst 5 år gammalt och man inte fått beviljat investeringsstöd.

Varför har stödet minskat?

I den nya M+KD-budgeten som antagits för 2019 sänktes investeringsstödet från 915 Mkr till 475 Mkr. M anser att solcellsstödet bör minska för att frigöra kapital åt satsningar på omställningen av industrierna och investeringar i klimatsmart teknik.

M vill dessutom minska den nuvarande stödnivån från 30% till 15%. Att detta skulle ändras är dock högst osannolikt.

Måste inte regeringen godkänna detta?

Riksdagen har redan antagit M+KD-budgeten. Dock kan regeringen välja att göra ett tillägg genom att anslå en tilläggsbudget, och på så vis ge ökat stöd åt solcellsinvesteringar. I punkt 24 i överenskommelsen mellan C, L, S och MP står det ”Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme.”Det är alltså troligt att det kommer ett tillägg. Hur stor denna tilläggsbudget blir går dock inte att säga i dagsläget.

Vad gäller ändringen av stödnivån för investeringsstödet måste man revidera nuvarande Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller. För en sådan ändring krävs alltså ett regeringsbeslut, dvs det är osannolikt att stödet sänks från 30% till 15% då det inte är troligt att en S+MP-regering beviljar ett sådant förslag från M.

Jag har beställt solceller och fått stödet beviljat – ändras detta nu?

Den som redan fått stödet beviljat kommer inte påverkas. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut kommer pengarna att betalas ut som planerat.

Min ansökan har ännu inte beviljats – vad händer med den nu?

Desto tidigare du sökt desto större är chansen att få stödet utbetalt under 2019. Ansökningen ligger kvar i systemet och du behöver inte göra någon ny ansökan.

Jag har beställt solceller men ännu inte ansökt – har jag fortfarande chans att få investeringsstödet?

I dagsläget överstiger redan nu ansökta medel budgeten. Det innebär att regeringen måste besluta om en tilläggsbudget om alla inkomna ansökningar ska kunna beviljas. Men återigen, desto tidigare du ansökt desto större är chansen att få stödet beviljat. Vid en ansökan behåller du din plats i kön vilket innebär att om din ansökan inte ryms inom ramen för årets budget kommer den istället behandlas inom ramen för 2020 års budget. Vi rekommenderar därför att söka så snart som möjligt.

Jag vill investera i solceller men har varken beställt eller ansökt – hur bör jag göra?

Ju tidigare du beställer och ansöker desto större är chansen att du får stödet beviljat. Som vi skrev inledningsvis är solceller alltid en bra investering oavsett solinvesteringsstödet. Skillnaden är att utan stödet blir återbetalningstiden för en solcellsanläggning några år längre. I framtiden kan det dessutom bli aktuellt med ROT-avdrag, vilket skulle ge 9% i skattereduktion av totala systempriset inklusive moms. En solcellsanläggning har en livslängd på 25–30 år och bör därför betraktas som en långtidsinvestering, och går därför att räkna hem även utan stödet.

Var ansöker jag?

Investeringsstödet söks via Boverkets e-tjänster här.

Jag vill veta hur går det för min ansökan?

För ytterligare frågor som rör en specifik ansökan ber vi dig att vända dig till Länsstyrelsen i det län där du sökt stödet. Det är de som handlägger stödet och således de som kan svara på frågorna.

Var hittar jag mer information?

För de senaste uppdateringarna angående investeringsstödet hänvisar vi dig till Länsstyrelsen.


About the Author : Tuukka


0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Top
  TOP