Menu

Fem skäl att investera i solenergi just nu

Det finns flera anledningar till varför det är en bra idé att investera i solenergi nu och att köpa solceller! Argument för förnybar energi sträcker sig från ekonomiska aspekter av miljöskäl till personliga motiv. Under de senaste 6 åren har priserna på  installationen av solceller minskat med 75% i Sverige. Investeringar i solceller är mer lönsamma än någonsin!

Många hushåll har emellertid fortfarande ett intryck av att solenergi är dyrt och inte kommer att vara en lönsam investering. Om du har haft liknande tankar läs vårt inlägg om de fem bästa skälen att satsa på solenergi.

 

1. Solpaneler är lönsamma investeringar

Medan de flesta husägare behöver 8 till 12 år för att betala sina solcellsinvesteringar, kan de tjäna upp till 25-30 år från sitt system. Under solceller livscykel kommer avkastningen att vara cirka 10%. En sådan lönsam och riskfri investering är svår att hitta på de traditionella aktiemarknaderna!

2.  Öka värdet på ditt hus

En annan stor fördel med att investera i solceller-system är att det ökar ditt fastighetsvärde. Studier har visat att hus med solenergi säljer snabbare än hus med traditionella energisystem (t.ex. olja). Bedömare tar alltmer hänsyn till förnybara energikällor när de värdesätter hem.

3. Miljöpåverkan

Många av oss är inte fullt medvetna om hur solinvesteringar kan bidra till miljön. De flesta av oss känner till att solceller kan minska vårt koldioxidavtryck, eftersom hus är ansvariga för upp till 40 procent av alla koldioxidutsläpp. Endast få av oss vet att hushållen kan eliminera tre till fyra ton koldioxidutsläpp varje år genom att installera en solpanel på taket – “motsvarande plantering över 100 träd årligen”?

Dessutom förbrukar solenergi inte naturresurserna och minskar också vattenförbrukningen. En minskning av buller och avfall från solenergi i jämförelse med andra elkällor gynnar vårt land och förbättrar den totala luftkvaliteten.

4. Statliga subventioner

Sedan januari 2018 har den svenska regeringen ökat subventionerna till solcellsinvesteringar för privata hushåll till 30% och fördubblat den årliga budgeten. Nu kan du också få 60 öre per kWh skattesänkningar för elektricitet som du kan sälja tillbaka till elnätet. Tillsammans med ett svenskt elcertifikatsystem och ersättningen från både elnätägare och din energidistributör kan du få ännu högre priser på den sålda elen du betalar! Visste du att man kan få 60% bidragsinvesteringar även för solceller?

5. Självförsörjning

Traditionella elpriser utgör en stor del av de totala kostnaderna för ett hushåll. Samtidigt har elpriserna stadigt ökat sedan 2010 och Sverige är ett av de dyraste länderna i Europa. Nya prognoser förutsätter att elpriset kommer att fördubblas från och med 2030 i Sverige! Solenergi ger en stor chans att bli självförsörjande genom att minimera den inköpta energin från elnätet. Denna möjlighet kan utvidgas ytterligare genom att kombinera solpaneler med ett batterisystem.

Har du ytterligare frågor? Eller är du intresserad av att köpa solceller med en betydande rabatt genom ett gruppköp med dina grannar? Registrera dig här! Tveka inte att höra av dig – vi vill gärna höra från dig. Använd vårt kontaktformulär!


About the Author : Tuukka


0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Top
  TOP